Awans zawodowy nauczycieli

Serdecznie zachęcamy wszystkich nauczycieli będących w trakcie stażu do współpracy z Fundacją OnWater.pl. w ramach platformy e-Odra. Zobaczcie w jakich obszarach, możemy Was wspomóc (zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Nauczyciel stażysta:

Proponujemy gotowe scenariusze lekcji wzbogacone prezentacją multimedialną. Z pewnością będą pomocne w opracowaniu tematów związanych z ochroną środowiska i pomogą wzbogacić warsztat metodyczny (§ 6 ust. 2 pkt .2)

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego:

Proponujemy gotowe scenariusze lekcji wzbogacone prezentacja multimedialną, które poruszają tematy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt. 2)

Praca z naszymi prezentacjami multimedialnymi oraz z platformą e-Odra jest świetnym sposobem na wykazanie się umiejętnością doskonalenia swojego warsztatu pracy oraz wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7 ust. 2 pkt. 1 i 3). Nauczyciele, którzy będą wykorzystywali platformę mogą otrzymać zaświadczenie od Fundacji OnWater.pl, w tym celu prosimy o kontakt biuro@onwater.pl i/lub telefonicznie tel. 605638989.

Koordynowana przez nauczyciela praca uczniów z platformą jest znakomitą formą rozwijania zainteresowań i z pewnością będzie ważnym punktem pracy z uczniem zdolnym, zgodnie z umiejętnością uwzględniania w pracy nauczyciela potrzeb rozwojowych uczniów (§ 7 ust. 2 pkt. 2)

Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego:

Praca z naszymi prezentacjami multimedialnymi oraz z platformą e-Odra jest świetnym sposobem na wykazanie się umiejętnością wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej i doskonalenia swojego warsztatu pracy (§ 8 ust. 2 pkt. 2) Nauczyciele którzy będą wykorzystywali platformę mogą otrzymać zaświadczenie od Fundacji OnWater.pl, w tym celu prosimy o kontakt biuro@onwater.pl i/lub telefonicznie tel. 605638989.

Wykorzystanie możliwości platformy umożliwi organizację żywych lekcji biologii, konkursów wewnątrzszkolnych i prowadzenie projektów edukacyjnych – takie działania z pewnością posłużą podniesieniu jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt. 1) i poszerzeniu zakresu działań szkoły (§ 8 ust. 2 pkt. 4c).

Proponujemy gotowe scenariusze lekcji wzbogacone prezentacją multimedialną. Z pewnością będą pomocne w opracowaniu tematów związanych z ochroną środowiska i pomogą wzbogacić warsztat metodyczny. Będą też świetnym materiałem na przygotowanie lekcji otwartych (§ 8 ust. 2 pkt. 3).

Platforma ma charakter otwarty i zachęcamy wszystkich do przesyłania nam uwag na jej temat i dzięki temu współtworzenia jej. Nauczyciele aktywnie wykorzystujący platformę jednocześnie aktywnie współpracują z naszą Fundacją co z pewnością przyczynia się do zwiększenia wartości edukacyjnej całej platformy (§ 8 ust. 2 pkt. 4e). Nauczyciele ci mogą otrzymać zaświadczenie od Fundacji OnWater.pl o współpracy, w tym celu prosimy o kontakt biuro@onwater.pl i/lub telefonicznie tel. 605638989.

Telefon: +48 605 638 989
email: biuro@onwater.pl
53-421 Wrocław
Gajowicka 95