O platformie

eodra.pl_logoPlatforma edukacyjna eODRA.pl

Propagowanie wiedzy o Odrze rozpoczynamy modułem ochrona środowiska, w którym znajdują się treści (lekcje), zadania oraz animacje prezentujące, czym dla człowieka jest woda oraz co zagraża jej czystości.

W prosty, przejrzysty i przyjazny sposób omawiamy najpopularniejsze źródła zanieczyszczenia rzek, wskazując równocześnie, w jaki sposób nasze codzienne zachowania mogą szkodzić naturze. Jednak nadrzędnym celem platformy jest pozytywne motywowanie do zmiany postaw i zachowań, dlatego poprzez edukację, chcemy skoncentrować Waszą uwagę, nie tylko na samym problemie braku czystej wody, ale zdecydowanie bardziej, na konstruktywnym poszukiwaniu dobrych rozwiązań. Tłumaczymy zatem co Ty możesz zrobić dla rzeki, zaczynając od porannej toalety we własnej łazience, kończąc na aktywnych postawach obywatelskich i świadomej konsumpcji.

eodra.pl_screen_1Platforma eODRA.pl uczy o sprawach ważnych, ale i trudnych, zatem aby nie było zbyt ciężko i zbyt nudno, stworzyliśmy także kilkanaście wspaniałych animacji, które pomogą zobrazować omawiane treści. A że graficznie pomógł nam w tym znany wrocławski rysownik Andrzej Tylkowski, jesteśmy pewni, że wszystkie się Wam spodobają.

Treści platformy zostały podzielone na trzy poziomy trudności, opracowane i dostosowane do założeń podstawy programowej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo, opracowaliśmy także zestaw materiałów dydaktycznych dla nauczyciel (prezentacje, scenariusze lekcji), aby mogli oni wykorzystywać platformę eODRA.pl również w ramach zajęć szkolnych.

eodra.pl_screen_2Docelowo, platforma edukacyjna eODRA.pl będzie stanowić kompendium wiedzy na temat rzeki Odry, w zakresie jej historii, geografii oraz fauny i flory. Znajdą się w niej również treści popularyzujące odpowiedzialne i bezpieczne zachowania nad wodą.

> Informacja prasowa [word]

> Informacja prasowa [pdf]

> Logo eOdra.pl [jpg]

> Screen eOdra.pl [jpg]

> Kanał youtube z animacjami


Telefon: +48 605 638 989
email: biuro@onwater.pl
53-421 Wrocław
Gajowicka 95